Natri Clorid 0.9% nhỏ mắt Vidipha (Cọc/10lọ/10ml )

Cọc 10 lọ x 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Natri Clorid 0.9%