Natri Clorid 0.9% Dịch Truyền Braun (C/500ml)

Chai 500ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Vật tư y tế & BCS

  Thành phần

  Natri Clorid 4.5g