Natri Clorid 0,9% Fresenius Kabi Bình Định (Lọ/100ml)

Lọ 100ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Vietnam

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  Natri Clorid

  Sản phẩm liên quan