Nhỏ Mắt Efticol Natri Clorid 0.9% DP 3/2 (Lọ/10ml)

Lọ 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Natri Clorid 0.9%