Humer Blocked Nose Adults Nước Xịt Mũi NL (Lọ/50ml)

Lọ 50 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Pháp

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Natri Clorid