Physiodose Lab Gilbert (H/30o/5ml)

Hộp 30 ống x 5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Pháp

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Natri Clorid