Natri Clorid 0.9% Dịch truyền Braun (C/250ml)

Chai 250m

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Khác

  Thành phần

  Natri Clorid 0.9g

  B.Braun 250ml