Peditral Oresol Vị Cam Pakistan (H/20gói)

Hộp 20 gói

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Parkistan

  Nhóm thuốc

  Trị tiêu chảy và tác dụng trên đường tiêu hóa

  Thành phần

  Natri Clorid 3.5 g

  Glucose 20 g