Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Valsartan

Diovan Valsartan 80mg Novartis Tây Ban Nha (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Exforge 10mg/160mg Novartis (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Uperio Sarcubitril/Valsartan 100mg Novartis (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Uperio Sarcubitril/Valsartan 200mg Novartis (H/28v)
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim
4.5
Uperio Sarcubitril/Valsartan 50mg Novartis (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5