Uperio Sarcubitril/Valsartan 50mg Novartis (H/28v)

Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Singapore

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Sacubitril 24.3mg

  Valsartan 25.7mg

  Sản phẩm liên quan