Uperio Sarcubitril/Valsartan 200mg Novartis (H/28v)

Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Singapore

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Sacubitril 97.2mg

  Valsartan 102.8mg

  Sản phẩm liên quan