Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Sacubitril

Uperio Sarcubitril/Valsartan 200mg Novartis (H/28v)
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim
4.5
Uperio Sarcubitril/Valsartan 50mg Novartis (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5