Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Paracetamol

Acepron Paracetamol 250mg Cửu Long (H/20gói)
#Vui_tết
Hộp 20 gói x 1.5g
4.5
Agimol Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/30gói)
#Vui_tết
Hộp 30 gói x 1.6g
4.5
Biragan Kids Paracetamol 150mg Bình Định (H/12gói/g)
Hộp 12 gói x 1g thuốc cốm sủi
4.5
Biragan Kids Paracetamol 250mg Bình Định (H/12gói/1g)
Hộp 12 gói x 1g thuốc cốm sủi
4.5
Biviflu paracetamol 500mg Reliv (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x10 viên
4.5
Bivinadol Extra Paracetamol 500mg BRV Pharma (H/180v)
#Vui_tết
Hộp 15 vỉ x 12 viên
4.5
Detazofol new Hanoi Pharma (H/600v) ( Decolgen nội )
#Vui_tết
Hộp 30 vỉ x 20 viên
4.5
Doltuxil F Vidipha Bình Dương (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 100 viên
4.5
Efferalgan 150mg gói bột Pháp (H/12gói)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 12 gói
4.5
Efferalgan 250 gói bột Pháp (H/12gói)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 12 gói
4.5
Efferalgan Codein 500mg viên sủi Pháp (H/40v) date 06/2025
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
4.5
Effer Paralmax Extra 650mg viên sủi Boston (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
4.5