Atalzan Phapharco Bình Thuận (Lọ/100v)

Lọ 100 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Giảm đau, hạ sốt

  Thành phần

  Paracetamol 325mg

  Ibuprofen 200mg

  Sản phẩm liên quan