Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Losartan

Bloza Losartan 50mg Bồ Đào Nha (H/60v) date 10/2024
#Vui_tết
Hộp 6 vỉ x 10 viên bao phim
4.5
Combizar United Pharma (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Cozaar Losartan 100mg (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
4.5
Cozaar Losartan 50mg MSD (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5
Cozaar XQ 5/50mg MSD (H/30v)
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Lorista H 50/12.5mg Slovenia (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên
4.5
Lorista Losartan 50mg Slovenia (H/28v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 14 viên
4.5
Lostad T50 Losartan 50mg Stella (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Rotalzon Losartan 50mg Atlantic (H/60v)
#Vui_tết
Hộp 6 vỉ x 10 viên
4.5
Troysar Am Troikaa Ấn Độ (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5