Cozaar Losartan 100mg (H/30v)

Hộp 3 vỉ x 10 viên nén

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Tim mạch

  Thành phần

  Losartan 100mg

  Sản phẩm liên quan