Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Gliclazid

Diamicron Mr Gliclazide 60mg Servier Pháp (H/30v)
#Vui_tết
Hôp 2 vỉ x 15 viên
4.5
Glizym M Băng La Đét (H/200v)
Hộp 20 vỉ x 10 viên
4.5
Melanov M 80mg/500mg Ấn Độ (H/100v) date 04/2025
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Staclazide 30 MR Gliclazide 30mg Stella (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5