Diamicron Mr Gliclazide 60mg Servier Pháp (H/30v)

Hôp 2 vỉ x 15 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Pháp

  Nhóm thuốc

  Sinh lý, thận, tiết niệu

  Thành phần

  Gliclazid

  Sản phẩm liên quan