Melanov M 80mg/500mg Ấn Độ (H/100v)

Hộp 10 vỉ x 10 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Ấn Độ

  Nhóm thuốc

  Đái tháo đường

  Thành phần

  Metformin 500mg

  Gliclazid 80mg

  Sản phẩm liên quan