Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Dexamethason

Cortisotra kem bôi Spharm (Cọc/10lọ)
#Bán_chạy
Cọc 10 lọ x 8g
4.5
Dexamethason 0.5mg Imexpharm (H/2400v)
Hộp 60 vỉ x 40 viên nén 2 lớp
4.5
Dexamethason 0.5mg Medipharco (H/1500v)
Hộp 50 vỉ x 30 viên nén
4.5
Dexamethasone 0.5mg Mekophar (H/200v)
Hộp 10 vỉ x 20 viên nén
4.5
Dexamethasone 4mg/Ml Vĩnh Phúc (H/10o/1ml)
#Vui_tết
Hộp 10 ống x 1ml
4.5
Dexamethason Tím 0.5mg Thành Nam (Lọ/500v)
#Vui_tết
Lọ 500 viên nén
4.5
Nemydexan nhỏ mắt Nam Hà (Cọc/10lọ/8ml)
#Vui_tết
Cọc 10 lọ x 10ml
4.5