Polydexa nhỏ tai Pháp (Lọ/10,5ml)

Lọ 10,5ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Pháp

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Neomycin 1

  Dexamethason 01ml

  Polymyxin B 1

  Sản phẩm liên quan