Bufecol Ibuprofen 100mg/5ml Hà Nam (H/20o/10ml) date 11/2024

Hộp 20 ống x 10ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Công Ty Cổ Phần dược VTYT Hà Nam

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Thành phần

  Ibuprofen 100mg/5ml