Acetylcystein 200mg Vidipha (H/200v)

Hộp 200 viên nang cứng

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần