Bộ lọc tìm kiếm​
Efferalgan Codein 500mg viên sủi Pháp (H/40v) date 06/2025
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi bọt
4.5
Phazandol Paracetamol 500mg PV Pharma (H/120v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 12 viên
4.5
Efferalgan 250 gói bột Pháp (H/12gói)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 12 gói
4.5
Ultracet Janssen (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Efferalgan 150mg gói bột Pháp (H/12gói)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 12 gói
4.5
Panadol 500mg Sủi vị chanh GSK (H/20v)
#Bán_chạy
Hộp 5 vỉ x 4 viên
4.5
Alaxan United (H/25vỉ/4v)
#Vui_tết
Hộp 25 vỉ x 4 viên
4.5
Aspirin PH8 500mg Mekophar (H/200v)
Hộp 20 vỉ x 10 viên
4.5
Panadol Paracetamol 500mg GSK (H/120v) (Xanh)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 12 viên
4.5
Napharangan Paracetamol 500mg Nam Hà (H/16v)
Hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi
4.5
Paralmax Extra Boston (H/180v)
#Vui_tết
Hộp 15 vỉ x 12 viên
4.5
Alaxan paracetamol 325mg United (H/10vỉ/10v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5