Viacoram 3.5mg/2.5mg Servier (Lọ/30v)

Lọ 30 viên

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Ireland

  Nhóm thuốc

  Khác

  Thành phần

  Amlodipin 3.5mg

  Amlodipine 2.5mg

  Sản phẩm liên quan