Ống Hít Sao Vàng Đà Nẵng (Ống/1.5g)

Hộp 1 ống

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Vietnam

  Nhóm thuốc

  Cơ xương khớp

  Thành phần