Bone Cal Siro hỗ trợ chiều cao Ý (Lọ/150ml)

Lọ 150 ml

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Dưỡng chất/ dinh dưỡng/ Giảm cân Cơ xương khớp

  Thành phần

  Vitamin K2 10mcg

  Vitamin D3 5mcg

  Calcium gluconate 500mg

  Sản phẩm liên quan