Althax Thymomoduline 120mg Mediplantex (H/30v)

Hộp 3 vỉ x 10 viên nang

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Máu, Huyết học

  Thành phần

  Thymomodulin 120mg

  Sản phẩm liên quan