Antot Thymo Traphaco (H/20o/10ml)

Hộp 2 vỉ x 10 ống

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  L-Lysin 50mg

  Thymomodulin 40mg

  Taurin 50mg

  Sản phẩm liên quan