Gynopic Bình Định (Túi/400gói/5g)

Túi 400 gói x 5g

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Phụ khoa và tránh thai

  Thành phần

  Berberin Clorid 25mg

  Nhôm Sulfat 4.9g

  Sản phẩm liên quan