Berberine 100mg Mekophar (Lọ/100v)

Lọ 100 viên nang

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Nhóm thuốc

  Trị tiêu chảy và tác dụng trên đường tiêu hóa

  Thành phần

  Berberin Clorid 0.0%

  Sản phẩm liên quan