Bộ lọc tìm kiếm​
Actrapid Insulin Human 100 Iu/ml Novo Nordisk (H/1o/10ml)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 1 ống x 10 ml
4.5
Albiomin Human Albumin 20% truyền Đức (Lọ/50ml)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Lọ 50 ml
4.5
Albumin Plus Mỹ (Lọ/30v)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Lọ 30 viên
4.5
Băng cố định khớp vai phải Orbe H1 size M (H/1cái)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Hộp 1 cái
4.5
Băng cố định khớp vai trái Orbe H1 size M (H/1cái)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 1 cái
4.5
Băng thun gối H1 Size S/M Orbe (H/1c)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 1 cái
4.5
Cyclogest Progesterone 400mg viên đặt UK (H/15v) (Mẫu mới màu xanh)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Hộp 3 vỉ x 5 viên đặt phụ khoa
4.5
Đai Lưng Orbe Olumba Size L (Cái)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
4.5
Đai Lưng Orbe Olumba Size M (Cái)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
4.5
Đai Lưng Orbe Olumba Size S (Cái)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
4.5
Drenoxol Ambroxol 30mg/10ml Bồ Đào Nha (H/20o/10ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 20 ống x 10ml
4.5
Máy tăm nước Procare A10 (H/1c)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Hộp 1 cái
4.5
Mixtard 30 100IU/ml Novo Nordisk (Lọ/10ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Lọ 10ml
4.5
Nẹp chống xoay dài H2 size M Orbe
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Cái
4.5
Symbicort Turbuhaler 160/4.5mcg Astrazeneca (Lọ/60liều) date 09/2025
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 1 ống hít 60 liều
4.5
TPH gold Lornithine Laspartate cốm Phương Đông (H/20gói/4g)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 20 gói cốm x 4g
4.5
Trymo Bismuth trioxide 120mg Raptakos Ấn độ (H/112v)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 14 vỉ x 8 viên nén bao phim
4.5
Ziaja Med Atopic 400ml Nhũ Tương Dưỡng Ẩm Da Liễu Ba Lan (Chai/400ml)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Chai 400ml
4.5