Bộ lọc tìm kiếm​
Adrenalin 1mg/1ml Vĩnh Phúc (H/50o/1ml) hộp to
#Vui_tết
Hộp 50 ống x 10ml
4.5
Adrenalin 1mg/ml tiêm Thanh Hóa (H/10o/1ml)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml
4.5
Aerius Desloratadine 5mg MSD (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Agdicerin Diacerein 50mg Agimexpharm (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Agi Beta betamethason 0.5mg Agimexpharm (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 5 vỉ x 20 viên nén
4.5
Agifamcin 300 Rifampicin 300mg Agimexpharm (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang
4.5
Agilecox 200 celecoxib 200mg Agimexpharm (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng
4.5
AgimDogyl Metronidazol 125mg Agimexpharm (H/40v)
#Vui_tết
Hôp 4 vỉ x 10 viên
4.5
Agimfast Fexofenadin 60mg Agimexpharm (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén
4.5
Agimol Paracetamol 325mg Agimexpharm (H/30gói)
#Vui_tết
Hộp 30 gói x 1.6g
4.5
Agimoti S Agimexpharm (H/30gói)
#Vui_tết
Hộp 30 gói x 1g
4.5
AgiMycob metronidazol 500mg đặt phụ khoa Agimexpharm (H/10v)
#Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 10 viên nén đặt phụ khoa
4.5
Agi Neurin Vitamin 3B Agimexpharm (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén
4.5