Bộ lọc tìm kiếm​
Augmentin 1g GSK (H/14v)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 7 viên
4.5
Augmentin 500/62,5mg GSK (H/12gói)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 12 gói
4.5
Bảo Thanh Ngậm Có Đường Hoa Linh (H/100v)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 20 vỉ x 5 viên
4.5
Becozyme Vitamin B ống Bayer Pháp (H/12o)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 2 vỉ x 6 ống
4.5
Cravit Levofloxacin 0.5% nhỏ mắt Santen (Lọ/5ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Lọ 5ml
4.5
Cyclogest Progesterone 400mg viên đặt UK (H/15v) (Mẫu mới màu xanh)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Hộp 3 vỉ x 5 viên đặt phụ khoa
4.5
Depo Medrol 40mg Pfizer (Lọ/1ml)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Lọ 1ml
4.5
Dipromed 5mg + 2mg/ml Kocak Farma (H/1o/1ml) date 07/2025
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 1 ống x 1ml
4.5
Drenoxol Ambroxol 30mg/10ml Bồ Đào Nha (H/20o/10ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 20 ống x 10ml
4.5
Estobra nhỏ mắt Dược Khoa (Cọc/10lọ/5ml) Date 09/2025
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả
Cọc 10 lọ x 5ml
4.5
Fucicort Cream Leo (Tuýp/15g)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Tuýp 15g
4.5
Fucidin Cream Leo (Tuýp/15g)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Tuýp 15g
4.5
Gaviscon Heartburn Indigestion Anh (H/24gói) (Xanh)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 24 gói x 10ml
4.5
Halixol Ambroxol Hydrochloride 30mg Egis (H/20v)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
4.5
Huhajo Hydrocortisone 10mg Hàn Quốc (H/100v) date 01/2025
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Methotrexate Belmed 2.5mg Belarus (H/20v) date 08/2024
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 2 vỉ x 10 viên
4.5
Mixtard 30 100IU/ml Novo Nordisk (Lọ/10ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Lọ 10ml
4.5
Mixtard 30 FlexPen 100 IU Bút Tiêm Novo Nordisk (Bút) ​
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Bút 3ml
4.5
Nhỏ mắt Ofloxacin 0.3% Traphaco (Cọc/10lọ/6ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả
Cọc x 10 lọ x 6ml
4.5
Nizoral kem 10g Janssen (Tuýp/10g)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Tuýp 10g
4.5