Bộ lọc tìm kiếm​
Oflomax Ofloxacin 0.3% Quang Minh (Cọc/10lọ/5ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc x 10 lọ x 5ml
4.5
Oflovid 0.3% Santen (Lọ/5ml)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Lọ 5ml
4.5
Panadol Paracetamol 500mg GSK (H/120v) (Xanh)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 12 viên
4.5
Philpovin L Ornithine - L Aspartate 5g Daewon Hàn Quốc (H/10o/10ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 10 ống x 10ml
4.5
Pirimas Piracetam 1g/5ml Thuốc tiêm Hàn Quốc (H/10o/5ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 10 ống x 5ml
4.5
Solu Medrol 40mg Pfizer (H/1o/1ml)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 1 ống x 1ml
4.5
Tavanic 500mg Sanofi (H/5v)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 1 vỉ x 5 viên
4.5
Tobramycin 0.3% nhỏ mắt Traphaco (Cọc/10lọ/6ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc 10 lọ x 6ml
4.5
Tobrex 3mg/ml nhỏ mắt Alcon Novartis (Lọ/5ml)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Lọ 5ml
4.5
Tornex Tobramycin nhỏ mắt Quang Minh (Cọc/10lọ/5ml)
#Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc 10 lọ x 5ml
4.5
Trymo Bismuth trioxide 120mg Raptakos Ấn độ (H/112v)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Hộp 14 vỉ x 8 viên nén bao phim
4.5
Ventolin Nebules Salbutamol 2.5mg GSK (H/6v/5o) Date 04/2025
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 6 vỉ x 5 ống
4.5
Ventolin Nebules Salbutamol 5mg/2.5ml GSK (H/6v/5o) Date 07/2025
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 6 vỉ x 5 ống
4.5
Zebacef Cefdinir 125mg/5ml Bilim Thổ Nhĩ Kỳ (Lọ/100ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Lọ 100ml
4.5