Bộ lọc tìm kiếm​
Estobra nhỏ mắt Dược Khoa (Cọc/10lọ/5ml) Date 09/2025
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả
Cọc 10 lọ x 5ml
4.5
Fucicort Cream Leo (Tuýp/15g)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Tuýp 15g
4.5
Fucidin Cream Leo (Tuýp/15g)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Tuýp 15g
4.5
Gaviscon Heartburn Indigestion Anh (H/24gói) (Xanh)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 24 gói x 10ml
4.5
Halixol Ambroxol Hydrochloride 30mg Egis (H/20v)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
4.5
Huhajo Hydrocortisone 10mg Hàn Quốc (H/100v) date 01/2025
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Human Albumin 200g/50ml Baxter (Lọ/50ml)
#không_đổi_trả
Lọ 50ml
4.5
Máy tăm nước Procare A10 (H/1c)
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Hộp 1 cái
4.5
Methotrexate Belmed 2.5mg Belarus (H/20v) date 08/2024
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 2 vỉ x 10 viên
4.5
Mixtard 30 100IU/ml Novo Nordisk (Lọ/10ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước #Vui_tết
Lọ 10ml
4.5
Mixtard 30 FlexPen 100 IU Bút Tiêm Novo Nordisk (Bút) ​
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Bút 3ml
4.5
Nẹp chống xoay dài H2 size M Orbe
#không_đổi_trả #Hàng_đặt_trước
Cái
4.5
Nhỏ mắt Ofloxacin 0.3% Traphaco (Cọc/10lọ/6ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả
Cọc x 10 lọ x 6ml
4.5
Nizoral kem 10g Janssen (Tuýp/10g)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Tuýp 10g
4.5
Oflomax Ofloxacin 0.3% Quang Minh (Cọc/10lọ/5ml)
#Bán_chạy #Sản_phẩm_hot #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Cọc x 10 lọ x 5ml
4.5
Oflovid 0.3% Santen (Lọ/5ml)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Lọ 5ml
4.5
Panadol Paracetamol 500mg GSK (H/120v) (Xanh)
#biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 12 viên
4.5
Philpovin L Ornithine - L Aspartate 5g Daewon Hàn Quốc (H/10o/10ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 10 ống x 10ml
4.5
Pirimas Piracetam 1g/5ml Thuốc tiêm Hàn Quốc (H/10o/5ml)
#biến_động_giá #không_đổi_trả
Hộp 10 ống x 5ml
4.5
Solu Medrol 40mg Pfizer (H/1o/1ml)
#Bán_chạy #biến_động_giá #không_đổi_trả #Vui_tết
Hộp 1 ống x 1ml
4.5