Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Thiamin (Vitamin B1)

Alphavit Calcium Nano USA Pharma (H/20o/10ml)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 4 vĩ x 5 ống x 10 ml
4.5
Bicimax Stella (Tuýp/10v)
Hộp 1 tuýp x 10 viên nén sủi bọt
4.5
Neurobion VItamin B1 B6 B12 Merck (H/50v)
#Bán_chạy
Hộp 5 vỉ x 10 viên bao đường
4.5
Scanneuron Vitamin 3B Stella (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên
4.5
Vitamin 3b Gold Phúc Vinh (H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
4.5
Vitamin B1 100mg/ml Vĩnh Phúc (H/100o/1ml)
#Vui_tết
Hộp 100 ống x 1ml
4.5