Vitamin 3b Gold Phúc Vinh (H/100v)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Việt Nam

  Nhóm thuốc

  Vitamin, khoáng chất

  Thành phần

  Pyridoxin (Vitamin B6) 50mg

  Thiamin (Vitamin B1) 100mg

  Cyanocobalamin (Vitamin B12) 5mcg

  Sản phẩm liên quan