Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Tenofovir Disoproxil

Dinara Tenofovir 300mg DaviPharm (H/28v) date 06/2024
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim
4.5
Hepatymo Tenofovir Disoproxil Fumarat 300mg Meyer BPC (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5