Dinara Tenofovir 300mg DaviPharm (H/28v) date 06/2024

Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Vietnam

  Nhóm thuốc

  Bảo vệ gan, Giải độc gan

  Thành phần

  Tenofovir Disoproxil 300mg

  Lamivudin 100mg

  Sản phẩm liên quan