Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất perindopril tert - butylamin

Beatil 4mg/5mg Gedeon Richter (H/30v) date 12/2024
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên
4.5
Glotadol Flu Abbott ( H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5