Glotadol Flu Abbott ( H/100v)

Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Viêt nam

  Nhóm thuốc

  Ho, cảm cúm, cảm lạnh

  Thành phần

  Paracetamol (Acetaminophen) 500mg

  Guaifenesin 200mg

  perindopril tert - butylamin 30mg

  Cardus marianus 15mg