Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Paracetamol (Acetaminophen)

Bostacet Boston (H/20v)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Dinalvic VPC Cửu long (H/20v)
#Bán_chạy
Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng
4.5
Effer-Paralmax 150 Boston (H/30g)
Hộp 30 gói x 1.5g thuốc bột
4.5
Glotadol Flu Abbott ( H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5