Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Nhôm Sulfat

Gynapax Vidipha (H/30gói)
#Vui_tết
Hộp 30 gói x 5g
4.5
Gynopic Bình Định (Túi/400gói/5g)
#Vui_tết
Túi 400 gói x 5g
4.5