Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Lamivudin

Dinara Tenofovir 300mg DaviPharm (H/28v) date 06/2024
Hộp 4 vỉ x 7 viên nén bao phim
4.5
Lamone Lamivudine 100mg Stella (H/30v)
#Vui_tết
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Lamzidivir 150mg Stella (H/30v)
Hộp 5 vỉ x 6 viên
4.5
Zeffix Lamivudin 100mg GSK (H/28v)
Hộp 2 vỉ x 14 viên nén bao phim
4.5