Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất L-Lysin

Alphavit Calcium Nano USA Pharma (H/20o/10ml)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 4 vĩ x 5 ống x 10 ml
4.5
Antot Thymo Traphaco (H/20o/10ml)
#Vui_tết
Hộp 2 vỉ x 10 ống
4.5