Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Guaifenesin

Atussin Siro Ho United Pharma (Lọ/60ml)
#Bán_chạy #Vui_tết
Lọ 60ml
4.5
Atussin United Pharma (H/100v)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 25 vỉ x 4 viên
4.5
Dacodex Hải Dương (H/100v)
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm
4.5
Glotadol Flu Abbott ( H/100v)
#Vui_tết
Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
4.5
Siro Ho Tw3 (Lọ/60ml)
#Bán_chạy #Vui_tết
Lọ 60ml
4.5