Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Fluticasone furoate

Avamys Nasal Spray xịt GSK (Lọ/120liều)
#Vui_tết
Lọ 120 liều xịt
4.5
Avamys Nasal Spray xịt GSK (Lọ/60liều)
#Vui_tết
Lọ 60 liều xịt
4.5