Avamys Nasal Spray xịt GSK (Lọ/60liều)

Lọ 60 liều xịt

4.5

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Nhà sản xuất

  Nước sản xuất

  Anh

  Nhóm thuốc

  Mắt, tai, mũi , họng

  Thành phần

  Fluticasone furoate 27.5 mcg/liều xịt

  Sản phẩm liên quan