Danh sách các thuốc có chứa hoạt chất Cát Cánh

Acetun Siro Ho Thái Linh (H/20gói/5ml )
#Vui_tết
Hộp 20 gói x 5ml
4.5
Siro Ho Cảm Ích Nhi Nam Dược (H/30gói/5ml)
#Bán_chạy #Vui_tết
Hộp 30 gói x 5ml
4.5
Siro Ho Cảm Ích Nhi Nam Dược (Lọ/90ml)
#Bán_chạy #Vui_tết
Lọ 90ml
4.5
Thuốc Ho Nam Dược (Lọ/100ml)
#Bán_chạy #Vui_tết
Lọ 100m
4.5